Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Thu An

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 30/10/1996
 Lượt xem: 9    Cập nhật ngày: 10/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Pháp chế doanh nghiệp; Nhân viên pháp lý

Đại học

2 năm

Pháp luật, pháp lý

Công ty Luật 1-5
(từ 10/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Pháp luật, pháp lý

7-10 triệu

Kỹ năng tư vấn, đàm phán.
Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản.
Kỹ năng làm việc độc lập, tập thể

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Phước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Mỹ Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Như Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Ngọc Diệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nhật Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Chu Thị Bích
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Mai Phương
Hải Phòng