Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Thu An

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 30/10/1996
 Lượt xem: 116    Cập nhật ngày: 03/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Pháp chế doanh nghiệp; Nhân viên pháp lý

Đại học

2 năm

Pháp luật, pháp lý

Công ty Luật 1-5
(từ 08/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Pháp luật, pháp lý

7-10 triệu

Kỹ năng tư vấn, đàm phán.
Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản.
Kỹ năng làm việc độc lập, tập thể

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Lam Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Phương Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thảo Lam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ LIÊN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thi Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Chưa cập nhật.