Thông tin ứng viên


Lê Thị Quyên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/06/1992
 Lượt xem: 69    Cập nhật ngày: 21/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- Lê Thị Quyên- Kỹ sư kinh tế xây dựng, Hành chính văn phòng, Chăm sóc khách hàng

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xây dựng/Kiến trúc

5-7 triệu

- Hành chính văn phòng
- Kỹ sư bóc tách khối lượng và lập dự toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Thanh Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐẶNG QUANG THỊNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê xuân quyêt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Đạt
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Lê Chí Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Phúc
Hải Phòng