Thông tin ứng viên


Lê Thị Quyên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/06/1992
 Lượt xem: 83    Cập nhật ngày: 21/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- Lê Thị Quyên- Kỹ sư kinh tế xây dựng, Hành chính văn phòng, Chăm sóc khách hàng

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

5-7 triệu

- Hành chính văn phòng
- Kỹ sư bóc tách khối lượng và lập dự toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Tiến Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Quang Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Giáp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đại Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đức Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đức Việt
Nam Định
Ảnh đại diện
Lê Văn Thao
Thái Bình