Thông tin ứng viên


Lê Thị Quyên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/06/1992
 Lượt xem: 61    Cập nhật ngày: 21/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV- Lê Thị Quyên- Kỹ sư kinh tế xây dựng, Hành chính văn phòng, Chăm sóc khách hàng

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xây dựng/Kiến trúc

5-7 triệu

- Hành chính văn phòng
- Kỹ sư bóc tách khối lượng và lập dự toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Trung Kiên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Được
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM TUẤN ANH
Hà Nội
Ảnh đại diện
ĐỖ XUÂN QUANG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Dương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thái Sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Văn Vũ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Minh Chung
Chưa cập nhật.