Thông tin ứng viên


Lã Xuân Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/07/1991
 Lượt xem: 159    Cập nhật ngày: 26/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


HỒ SƠ XIN VIỆC

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Tư vấn thuế
Đánh thuê kế toán
thanh khoản hải quan

Công ty cổ phần Tài Việt
(từ 04/2015 đến 09/2017)

Trưởng phòng

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

15-20 triệu

Kế toán, thuế, hải quan

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Hải Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Khiếu Thị Thanh Thuỷ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Hân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Đăng Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Diệu Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nhinh Nguyễn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGuyễn thị sim
Hải Phòng