Thông tin ứng viên


Trần Linh Chi

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/11/1992
 Lượt xem: 58    Cập nhật ngày: 25/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân sự

Đại học

4 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Quản lý hành chính nhân sự

Công ty TNHH Thế Kỷ
(từ 03/2018 đến 04/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-12 triệu

Có kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Giáp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai kim phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thuy ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Chi Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Ni
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hương
Hải Phòng