Thông tin ứng viên


Trần Linh Chi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/11/1992
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 08/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân sự

Đại học

4 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Quản lý hành chính nhân sự

Công ty TNHH Thế Kỷ
(từ 03/2018 đến 04/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-12 triệu

Có kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thơm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thi huyen trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng