Thông tin ứng viên


Hoàng Tuấn Huỳnh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 12/12/1988
 Lượt xem: 14    Cập nhật ngày: 07/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Dịch vụ khách hàng, ngoại ngữ

Đại học

5 năm

Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Giám sát bộ phận lễ tân

Somerset TD Hai Phong
(từ 11/2016 đến 01/2019)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Du lịch, nhà hàng, khách sạn

10-15 triệu

Giao tiếp, làm việc nhóm,;
Lập kế hoạch

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn thị diệu linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng