Thông tin ứng viên


Đỗ Ngọc Ánh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/01/1996
 Lượt xem: 60    Cập nhật ngày: 06/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Theo dõi và quản lí đơn hàng

Đại học

1 năm

Dệt may
Theo dõi và quản lí đơn hàng

Công ty TNHH Quốc tế Sin Joo Bo Viet Nam
(từ 11/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dệt may
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-12 triệu

Đã từng làm vị trí Nhân viên văn phòng và nhân viên theo dõi đơn hàng(dệt may)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Giáp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai kim phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thuy ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Chi Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Ni
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hương
Hải Phòng