Thông tin ứng viên


Đỗ Ngọc Ánh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/01/1996
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 06/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Theo dõi và quản lí đơn hàng

Đại học

1 năm

Dệt may
Theo dõi và quản lí đơn hàng

Công ty TNHH Quốc tế Sin Joo Bo Viet Nam
(từ 11/2018 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dệt may
Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-12 triệu

Đã từng làm vị trí Nhân viên văn phòng và nhân viên theo dõi đơn hàng(dệt may)

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thơm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thi huyen trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng