Thông tin ứng viên


Mạc Trung Kiên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/12/2000
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 05/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ giảng Tiếng Anh-Gia sư Tiếng Anh

Chứng chỉ

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
IT phần cứng, phần mềm

thỏa thuận

Chứng chỉ ielts 6.5 từng gia sư cho trẻ em và người lớn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tấn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Kim Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thế Lực
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ ánh quỳnh
Hải Phòng