Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Ngọc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/12/1997
 Lượt xem: 30    Cập nhật ngày: 29/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh

7-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Bá Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Vũ Hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đức Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐỖ VĂN HÀ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Ngọc Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Tiến
Chưa cập nhật.