Thông tin ứng viên


Phạm Đức Lộc

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/08/1992
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 28/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên bán hàng, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kế hoạch sản xuất,...

Đại học

4 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Hỗ trợ nhân viên bán hàng làm báo cáo kết quả kinh doanh.
Liên lạc hỏi thăm khách hàng về yêu cầu đặt hàng.
Kiểm tra thị trường cùng nhân viên bán hàng
Thực hiện thủ tục đặt hàng, duyệt lệnh xe trên hệ thống ERP
Làm các công việc hành chính khác

Công ty Xi măng Chinfon
(từ 09/2017 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

Nhân viên bán hàng, nhân viên logistics

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Thị Dinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khắc Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Thị Lan Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
vũ thị hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần thị hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Đại Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Cẩm Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Quách Huy Hoàng
Chưa cập nhật.