Thông tin ứng viên


Phạm Đức Lộc

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/08/1992
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 28/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên bán hàng, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kế hoạch sản xuất,...

Đại học

4 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Hỗ trợ nhân viên bán hàng làm báo cáo kết quả kinh doanh.
Liên lạc hỏi thăm khách hàng về yêu cầu đặt hàng.
Kiểm tra thị trường cùng nhân viên bán hàng
Thực hiện thủ tục đặt hàng, duyệt lệnh xe trên hệ thống ERP
Làm các công việc hành chính khác

Công ty Xi măng Chinfon
(từ 09/2017 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

Nhân viên bán hàng, nhân viên logistics

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thúy An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Xuân Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nhâm sơn tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyên văn nam
Hải Phòng