Thông tin ứng viên


Ngọc Hoan

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/08/1990
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 27/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Nhân viên kinh doanh

8-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
hoàng thị hải yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Diệu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Bảo Ngọc Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Khắc Đường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khuyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Bích Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen ba nhan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu dinh phuong
Chưa cập nhật.