Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Huyền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/09/1984
 Lượt xem: 155    Cập nhật ngày: 23/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán trưởng

Cao học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán;
- Nộp Báo cáo quyết toán thuế tháng, quý, năm theo quy định của Bộ Tài chính;
- Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày để lập các Báo cáo tổng hợp, Báo cáo chi tiết, Bảng cân đối tài khoản theo quy định của Nhà nước và Công ty;
- Theo dõi chi tiết công nợ phải thu, phải trả của từng khách hàng;
- Theo dõi tăng giảm và phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC;
- …v….v…

Công ty TNHH Khai thác & Quản lý tàu VTD
(từ 06/2016 đến 10/2017)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Khác
Kế toán, kiểm toán, tài chính

13-18 triệu

- Kế toán trưởng và dạy kế toán. Quản lý, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, Kế toán;
- Có kinh nghiệm trong việc Quyết toán thuế và Hoàn thuế với các Chi cục/Cục quản lý thuế tại các đơn vị đã và đang làm việc;

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Thuỳ Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Bích Hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lâm Thị Mai Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hồng Anh
Chưa cập nhật.