Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Lợi

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/05/1985
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 27/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trưởng ca sản xuất

Trung học

Trên 5 năm

Dầu khí, hoá chất
Pha chế.sản xuất dầu nhờn động cơ xe các loại

Công ty cổ phần hóa dầu quân đội
(từ 09/2005 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

0-2 triệu

Năng động.nhanh nhẹ.biết bố trí vâ phân công việc trong ca sản xuất

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn văn đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyên văn nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Sang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Viết Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Phương
Chưa cập nhật.