Thông tin ứng viên


trinh khac hao

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 02/03/1987
 Lượt xem: 52    Cập nhật ngày: 14/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


quẩn lý kho

Đại học

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
QA- QC, thẩm định, giám định
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

10-12 triệu

quản ly kho -kiểm soát nội bộ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Phương Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vương Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thu Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Ngọc Dũng
Chưa cập nhật.