Thông tin ứng viên


trinh khac hao

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 02/03/1987
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 14/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


quẩn lý kho

Đại học

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bất động sản
QA- QC, thẩm định, giám định
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

10-12 triệu

quản ly kho -kiểm soát nội bộ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Khắc Sơn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ đức quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu văn xuân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen duc trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Quí
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung hiển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đại Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Bảo
Chưa cập nhật.