Thông tin ứng viên


Đậu Thị Diệu

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/09/1987
 Lượt xem: 98    Cập nhật ngày: 22/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên hành chính - nhân sự

Cao học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Quản lý, thực hiện công tác bảo hiểm (chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí ...)
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu
- Cập nhật, hoàn thiện chính sách, quy trình và các biểu mẫu. Lưu trữ, cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên, người lao động toàn đơn vị.
- Phối hợp, tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo.
- Quản lý, theo dõi công tác bồi dưỡng, tiếp nhận văn bằng, chứng chỉ của cán bộ viên chức sau khi hoàn thành khóa học.
- Thực hiện quản lý, cập nhật, bổ sung tài liệu, hồ sơ cho cán bộ viên chức, người lao động toàn đơn vị
- Phối hợp cập nhật thông tin cho phần mềm quản lý cán bộ
- Theo dõi chấm công, bảng lương, quản lý tình hình nghỉ phép, nghỉ chế độ
- Công tác văn thư của đơn vị, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của toàn đơn vị, quản lý tài sản và văn phòng phẩm của toàn đơn vị

Trường Đại học Hải Phòng
(từ 05/2016 đến 07/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-10 triệu

- Quản lý, thực hiện công tác bảo hiểm (chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí ...)
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu
- Cập nhật, hoàn thiện chính sách, quy trình và các biểu mẫu. Lưu trữ, cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên, người lao động toàn đơn vị.
- Phối hợp, tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo.
- Quản lý, theo dõi công tác bồi dưỡng, tiếp nhận văn bằng, chứng chỉ của cán bộ viên chức sau khi hoàn thành khóa học.
- Thực hiện quản lý, cập nhật, bổ sung tài liệu, hồ sơ cho cán bộ viên chức, người lao động toàn đơn vị
- Phối hợp cập nhật thông tin cho phần mềm quản lý cán bộ
- Theo dõi chấm công, bảng lương, quản lý tình hình nghỉ phép, nghỉ chế độ
- Công tác văn thư của đơn vị, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của toàn đơn vị, quản lý tài sản và văn phòng phẩm của toàn đơn vị

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Thị Ánh Tuyết
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Ngọc Trâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê thị nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Diệu Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Châu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
VĂN THỊ HÀ PHƯƠNG
Chưa cập nhật.