Thông tin ứng viên


Đậu Thị Diệu

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 03/09/1987
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 10/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên hành chính - nhân sự

Cao học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Quản lý, theo dõi công tác tham gia BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động
- Giải quyết chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động;cấp phát Thẻ BHYT hằng năm
- Giải quyết Thủ tục hưu trí với công chức viên chức, người lao động
- Quản lý, theo dõi công tác bồi dưỡng (Ngoại ngữ, Tinhọc, Lý luận chính trị, QPAN, NVSP, Chứng chỉ Giảng viên các hạng,…) tiếp nhận văn bằng, chứng chỉ của cán bộ viên chức sau khi hoàn thành khóa học.
- Thực hiện quản lý, cập nhật, bổ sung tài liệu cho hồ sơ cán bộ viên chức các đơn vị trực thuộc toàn trường
- Phối hợp cập nhật thông tin cho phần mềm quản lý cán bộ
- Đề xuất, tham gia xây dựng các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực phụ trách
- Theo dõi chấm công các đơn vị
- Theo dõi, quản lý tình hình nghỉ phép, nghỉ chế độ
- Công tác văn thư của đơn vị, quản lý văn bản đi, văn bản đến; lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng
- Quản lý tài sản và văn phòng phẩm của Phòng
- Thực hiện công tác tuyển dụng, xét hết tập sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ, viên chức

Trường Đại học Hải Phòng
(từ 05/2016 đến 06/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

9-10 triệu

- Quản lý, theo dõi công tác tham gia BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động
- Giải quyết chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động;cấp phát Thẻ BHYT hằng năm
- Giải quyết Thủ tục hưu trí với công chức viên chức, người lao động
- Quản lý, theo dõi công tác bồi dưỡng (Ngoại ngữ, Tinhọc, Lý luận chính trị, QPAN, NVSP, Chứng chỉ Giảng viên các hạng,…) tiếp nhận văn bằng, chứng chỉ của cán bộ viên chức sau khi hoàn thành khóa học.
- Thực hiện quản lý, cập nhật, bổ sung tài liệu cho hồ sơ cán bộ viên chức các đơn vị trực thuộc toàn trường
- Phối hợp cập nhật thông tin cho phần mềm quản lý cán bộ
- Đề xuất, tham gia xây dựng các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực phụ trách
- Theo dõi chấm công các đơn vị
- Theo dõi, quản lý tình hình nghỉ phép, nghỉ chế độ
- Công tác văn thư của đơn vị, quản lý văn bản đi, văn bản đến; lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng
- Quản lý tài sản và văn phòng phẩm của Phòng
- Thực hiện công tác tuyển dụng, xét hết tập sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ, viên chức

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ QUỲNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Huế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Xâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Văn Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoang Thi Thao Nguyen
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyenthithuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Hồng Vĩ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Mỹ Hạnh
Hải Phòng