Thông tin ứng viên


Bùi Duy Dũng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/02/2019
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 06/06/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT Staff

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

8-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tấn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thế Lực
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Tú
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Ngọc Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Ngọc Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Đơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Khải
Chưa cập nhật.