Thông tin ứng viên


Phạm Thị Phương Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 12/06/1996
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 11/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng, phiên dịch, trợ giảng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch

3-5 triệu

Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về Tiếng Anh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Luân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Tuấn Huỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi thị thuỳ dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ QUỲNH
Hải Phòng