Thông tin ứng viên


Pham Thi Thanh Ha

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 06/12/1992
 Lượt xem: 83    Cập nhật ngày: 11/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

4 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Theo dõi công nợ, giao dịch ngân hàng, làm công bố sản phẩm, theo dõi xuất nhập tồn kho

Công ty TNHH Brova
(từ 05/2019 đến 05/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

6-9 triệu

Theo dõi công nợ khách hàng, giao dịch ngân hàng.
Theo dõi xuất nhập tồn kho
Chăm sóc đơn hàng và chăm sóc khách hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ THÚY NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Huy Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Duong Thi Quynh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thúy Lành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương Huệ
Hải Phòng