Thông tin ứng viên


Nguyễn Tâm Phước

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/05/1992
 Lượt xem: 61    Cập nhật ngày: 05/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT Staff

Đại học

3 năm

IT phần cứng/ phần mềm
+ Manufacturing system support.
+ Production system monitoring.
+ Contact to Engineer when system issues or factory request.
+ Nano tracking or troubleshooting system issues (if can handle).
+ Daily Report and reporting about abnormal.
+ Accomplish another task by Team Leader request

LG CNS Viet Nam
(từ 05/2017 đến 01/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng/ phần mềm

7-10 triệu

- Installing computer hardware, software, systems, networks, printers.
- Have knowledge about .NET(C#/VB.net), SQL Server, PHP, Windows Server 2008, Windows Server 2012, CentOS, Oracle.
- Knowledge about manufacturing system (MES, EAS, MES, EAS, ECS, MMD…)
- Advanced computer skills in Microsoft Windows OS and Microsoft Office.
- Can adapt quickly to new environment.
- Can communicate in English.
- Good communication skill.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Ngọc Thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Xuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Đình Thắng
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiển
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trần Kiển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tâm Phước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Châu
Hải Phòng