Thông tin ứng viên


Nguyễn Tâm Phước

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/05/1992
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 05/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT Staff

Đại học

3 năm

IT phần cứng/ phần mềm
+ Manufacturing system support.
+ Production system monitoring.
+ Contact to Engineer when system issues or factory request.
+ Nano tracking or troubleshooting system issues (if can handle).
+ Daily Report and reporting about abnormal.
+ Accomplish another task by Team Leader request

LG CNS Viet Nam
(từ 05/2017 đến 01/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng/ phần mềm

7-10 triệu

- Installing computer hardware, software, systems, networks, printers.
- Have knowledge about .NET(C#/VB.net), SQL Server, PHP, Windows Server 2008, Windows Server 2012, CentOS, Oracle.
- Knowledge about manufacturing system (MES, EAS, MES, EAS, ECS, MMD…)
- Advanced computer skills in Microsoft Windows OS and Microsoft Office.
- Can adapt quickly to new environment.
- Can communicate in English.
- Good communication skill.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tâm Phước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Tiến Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Lê Tân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Mạnh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Xuân Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nhật Tân
Chưa cập nhật.