Thông tin ứng viên


Trần Thanh Hải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/11/1995
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 20/05/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


NV Quản lí cung ứng / Kế hoạch / Biên dịch

Đại học

1 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

CTCP Logistics Hàng Không ( ALS)
(từ 07/2017 đến 04/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Sản xuất, vận hành sản xuất

7-10 triệu

Microsoft Excel
Biên Dịch

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Chí
Hải Phòng
Ảnh đại diện
HOÀNG TIẾN DŨNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Tuấn Huỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi thị thuỳ dương
Chưa cập nhật.