Thông tin ứng viên


Bùi Thị Nhài

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hà Nội - Sinh ngày: 14/03/1996
 Lượt xem: 68    Cập nhật ngày: 22/05/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


QA/QC; hóa polymer

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dầu khí, hoá chất
QA- QC, thẩm định, giám định

7-9 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Phương Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vương Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thu Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Chí Quang
Hưng Yên
Ảnh đại diện
Lê Thành Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Vang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Chuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm văn công
Chưa cập nhật.