Thông tin ứng viên


Vu Thi Chang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/10/1994
 Lượt xem: 25    Cập nhật ngày: 23/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Human Resource

Đại học

1 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự

LG Display
(từ 11/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Khác

thỏa thuận

English, Office Skill

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô đức tuyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Đăng Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Văn Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Tươi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Quyến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phúc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Văn Sáng
Hải Phòng