Thông tin ứng viên


Vu Thi Chang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/10/1994
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 23/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Human Resource

Đại học

1 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự

LG Display
(từ 11/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Khác

thỏa thuận

English, Office Skill

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Dung Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Văn Thoan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Thu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Quang Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ trọng nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Điện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐẶNG TUẤN DŨNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Huy Hùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thanh
Chưa cập nhật.