Thông tin ứng viên


Đoàn Thanh Hải

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/12/1986
 Lượt xem: 19    Cập nhật ngày: 13/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng/Kiến trúc

Công ty TNHH đầu tư phát triển & xây dựng Hoàng Thịnh
(từ 05/2018 đến 04/2019)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Xây dựng/Kiến trúc

15-20 triệu

Microsoft Office, G8, Autocad

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Thanh Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐẶNG QUANG THỊNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê xuân quyêt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Đạt
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Lê Chí Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Phúc
Hải Phòng