Thông tin ứng viên


Trịnh Thị Huyền Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/03/1994
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 12/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trịnh Thị Huyền Trang - kế toán - giao nhận

Cao đẳng

Không yêu cầu

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
Kiểm kê hàng hoá hàng ngày,báo cáo lên kế toán.

Urbanise Lounge
(từ 09/2018 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi

4-6 triệu

Word,execel tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen duc trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Phương Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương anh việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Kiệm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Văn Tùng
Chưa cập nhật.