Thông tin ứng viên


Đỗ văn Tảo

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/11/1988
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 11/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe con hoặc tải nhẹ

Cao đẳng

1 năm

Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi
Lái xe taxi khách

Công ty cổ phần quốc tế én vàng
(từ 08/2018 đến 04/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi

7-10 triệu

Nhanh nhen chăm chỉ hoạt bát lịch sự văn minh trong công việc cũng như trong cuộc sống

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn viết Thắm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ văn Tảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Quang Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Kim Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần quang hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Quách Thị thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Nam
Hải Phòng