Thông tin ứng viên


Trương Thị Giang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/09/1992
 Lượt xem: 46    Cập nhật ngày: 28/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


thiết kế đồ họa

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Thiết kế, mỹ thuật

7-8 triệu

thiết kế các ấn phẩm văn phòng, thiết kế banner, catalogue, brochure, website...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần quốc Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Duy Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hải Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Đặng Khánh Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Xuân Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn thị thu an
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hạnh
Hải Phòng