Thông tin ứng viên


Nguyễn thị luyến

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/04/1996
 Lượt xem: 43    Cập nhật ngày: 27/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Qa, Qc, tuyển dụng, kỹ thuật

Cao đẳng

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

5-7 triệu

Điện tử công nghiệp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Quang
Bắc Ninh
Ảnh đại diện
HOÀNG TIẾN DŨNG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Tuấn Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Sơn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Quang Trung Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thạch Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hứa xuân thành
Lạng Sơn
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Khánh Huyền
Chưa cập nhật.