Thông tin ứng viên


Trần Mạnh Hải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/10/1991
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 18/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sản xuất/ phát triển, kiểm soát sản phẩm ngành Dệt may/QC-QA

Đại học

4 năm

Dệt may
- Work as Manager from Sep 2017 and be responsible for a digital printing mill from sample development to bulk production.

- Work as Head of Production to supervise and control production from Apr 2015.

- Be in charge of technical issues, analysis and solving problems.

- Follow plan and manage workflow to be in order.

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên
(từ 06/2014 đến 05/2019)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Dệt may

18-25 triệu

- 2006 - 2009: Graduated from University of Economic and Technical Industries at Good level and be certificated level B in English.

- Mar - Jun 2011: Complete a Pre-Intermediate English course at Language Link center at good level.

- Apr 2013: Achieve certificate of English, Level C

- Apr - Jun 2013: Complete Pre- IELTS course at GLN centre with 5.5 point in final test.

- Sep - Nov 2013: Complete Advance- IELTS course at RES centre with 6.0 in final test.

- Dec 2013 - Mar 2014: Achieve a certificate of Economic Complementing Knowledge course at major Business Administration from National Economics University.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nghiêm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nghiêm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh
Hải Phòng