Thông tin ứng viên


Trần Mạnh Hải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/10/1991
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 18/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sản xuất/ phát triển, kiểm soát sản phẩm ngành Dệt may/QC-QA

Đại học

4 năm

Dệt may
- Work as Manager from Sep 2017 and be responsible for a digital printing mill from sample development to bulk production.

- Work as Head of Production to supervise and control production from Apr 2015.

- Be in charge of technical issues, analysis and solving problems.

- Follow plan and manage workflow to be in order.

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên
(từ 06/2014 đến 05/2019)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Dệt may

18-25 triệu

- 2006 - 2009: Graduated from University of Economic and Technical Industries at Good level and be certificated level B in English.

- Mar - Jun 2011: Complete a Pre-Intermediate English course at Language Link center at good level.

- Apr 2013: Achieve certificate of English, Level C

- Apr - Jun 2013: Complete Pre- IELTS course at GLN centre with 5.5 point in final test.

- Sep - Nov 2013: Complete Advance- IELTS course at RES centre with 6.0 in final test.

- Dec 2013 - Mar 2014: Achieve a certificate of Economic Complementing Knowledge course at major Business Administration from National Economics University.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nghiêm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nghiêm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh
Hải Phòng