Thông tin ứng viên


Trần quang hưng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/11/1991
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 03/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lai xe

Lao động phổ thông

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận/ vận chuyển/ kho bãi

8-12 triệu

Lái xe

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần quang hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Quách Thị thủy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Dương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Tăng Văn Bình
Hải Phòng