Thông tin ứng viên


Trần quang hưng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/11/1991
 Lượt xem: 40    Cập nhật ngày: 03/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lai xe

Lao động phổ thông

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

8-12 triệu

Lái xe

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Như Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê văn Bình
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn viết Thắm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ văn Tảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Quang Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Kim Thị Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng