Thông tin ứng viên


Vương Quốc Ngọc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/03/1993
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 02/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Lái xe

Cao đẳng

3 năm

Khác
Lái xe tải giao hàng

Minh anh
(từ 03/2019 đến 03/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Báo chí, truyền hình

8-10 triệu

Lái xe

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Nhàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vương Quốc Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bảo Thương
Chưa cập nhật.