Thông tin ứng viên


Trương Hoàng Cúc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/01/1995
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 02/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý văn phòng/Chăm sóc khách hàng

Đại học

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

6-7 triệu

-Kỹ năng làm việc nhóm.
-Kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo.
-Kỹ năng thuyết trình.
*Chứng chỉ tin học quốc tế MOS excel và MOS office.
*Chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS 6.0

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Duong Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Kiều Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Ngọ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Hoàng Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Thị thủy
Hải Phòng