Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu Hường

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/02/1991
 Lượt xem: 150    Cập nhật ngày: 23/10/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

4 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các công tác thu chi, nhập xuất hàng hóa, giá cả chất lượng hàng hóa, hàng tồn kho, tình hình thanh toán, thu hồi công nợ, tình hình sử dụng tài sản, các khoản chi phí định kỳ và phát sinh…nhằm đảm bảo đúng quy trình, quy định và chính sách của công ty.
- Quản lý, đào tạo , hướng dẫn nhân viên của bộ phận kế toán .Sắp xếp , theo dõi công ca và tính lương cho toàn thể nhân viên.
-Lập kế hoạch và báo cáo theo dõi doanh thu và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban giám đốc về tình hình hoạt động của công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HANOI ARCHITECT
(từ 11/2017 đến 02/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
- Sử dụng phầm mềm excel, word thành thạo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ thị măng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị thùy linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Chi Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Thùy Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vi Thi Hang Nho
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Hải Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phương Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
TRần Diệu Hương
Hải Phòng