Thông tin ứng viên


Nguyễn Xuân Nam

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/01/1983
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 27/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên giao nhận xnk

Trung cấp

Trên 5 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

Công ty TNHH IPC
(từ 02/2003 đến 02/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh/Hải quan
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Xuất nhập khẩu, ngoại thương

8-10 triệu

Sử dụng tốt word, excel.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đoàn Trọng Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thọ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Hồng Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Như Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ninh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Van Nguyen
Hải Phòng