Thông tin ứng viên


Vũ Thị Lan Nhi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/01/1996
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 26/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ Sư thiết kế cấp thoát nước

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

7-15 triệu

Kỹ Sư Cấp thoát nước

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ văn trưởng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Xuân Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Khang
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Trung Bắc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Phong
Hải Phòng