Thông tin ứng viên


Nguyễn Mạnh Tuấn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/11/1986
 Lượt xem: 37    Cập nhật ngày: 25/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công việc ổn định

Trung cấp

Trên 5 năm

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
Gia công lắp ráp Hệ thống đường Ống Tàu thuỷ

Công ty Đóng Tàu Bạch Đằng
(từ 11/2008 đến 04/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng

8-10 triệu

Gia Công lắp ráp cơ khí , Đọc bản vẽ kỹ thuật

Gợi ý ứng viên tương tự