Thông tin ứng viên


Lương Thị Chúc

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/09/2019
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 20/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


hành chính nhân sự

Đại học

5 năm

Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Trưởng bộ phận hành chính tổng hợp

Công ty cổ phần Homemec
(từ 10/2017 đến 12/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính-văn phòng / Nhân sự

7.5-8 triệu

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần thanh tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Diệu Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Minh Loan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khánh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ việt anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Én
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phương
Chưa cập nhật.