Thông tin ứng viên


Lương Thị Chúc

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/09/2019
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 20/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


hành chính nhân sự

Đại học

5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Trưởng bộ phận hành chính tổng hợp

Công ty cổ phần Homemec
(từ 10/2017 đến 12/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

7.5-8 triệu

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thúy Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thanh Ha
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hiếu
Hải Dương
Ảnh đại diện
Lê Hồng Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Vũ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tăng Thị Thu Hà
Hải Phòng