Thông tin ứng viên


Mai Anh Đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/11/1995
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 17/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kĩ sư sản xuất, phân tích vật liệu,.....

Đại học

Không yêu cầu

Dầu khí, hoá chất
Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn , vật liệu compozit ,... đánh giá , phân tích và thay đổi tính chất vật liệu để ứng dụng vào yêu cầu mong muốn.

Trường ĐH Bách Khoa HN
(từ 01/2018 đến 01/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

6-10 triệu

Khả năng phát hiện, xác lập và giải quyết những vấn đề kĩ thuật. Cụ thể: Trong quá trình học tập tại trường, được tham gia vào các đồ án môn học cũng như các đề tài nghiên cứu liên quan đến các ứng dụng của vật liệu bán dẫn , vật liệu compozit,... Có khả năng phân tích đánh giá mẫu vật liệu để từ đó cải thiện vật liệu theo yêu cầu mong muốn.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ văn trưởng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Xuân Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Khang
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Trung Bắc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Phong
Hải Phòng