Thông tin ứng viên


Nguyễn Thành Trưởng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hà Nội - Sinh ngày: 03/11/1991
 Lượt xem: 61    Cập nhật ngày: 15/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Sản xuất/Vận hành sản xuất
Chức vụ: nhóm trưởng xưởng SX( group leader)
Số lượng công nhân:80 người( 6 tổ trưởng)
Số lượng nhân viên( staff): 3 người
- quản lý chung, chiu trach nhiem các công đoạn: sản xuất, QC, xử lý phế liệu, kho BTP, thành phẩm
- Truc tiep xu ly tại công đoạn xử lý phế liệu,kho: lập KHSX, giám sát, cải tiến
- Trực tiếp kiểm kê các công đoạn sản xuất, QC, phế liệu
- Cải tiến tăng năng suất, giảm chi phí
- Thực hiện 5S, an toàn tại xưởng

Công tu TNHH INOAC VIETNAM
(từ 07/2015 đến 02/2019)

Nhân viên

Phó phòng

Hải Phòng

Sản xuất/Vận hành sản xuất
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

16-20 triệu

-Quản lý sản xuất, QC, kho trong công ty sản xuất của Nhật Bản( 4 năm)
-kỹ năng về điện điều khiển tại các nhà máy( 2 năm)
-thành thạo kỹ năng tin học phục vụ công việc SX

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Văn Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Phong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn đức chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Khúc Thị Vân
Chưa cập nhật.