Thông tin ứng viên


Phạm Quốc Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/01/1991
 Lượt xem: 46    Cập nhật ngày: 10/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe

Trung học

4 năm

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Lái xe

cty TNHH du lịch vận tải Hoàng Quý
(từ 06/2019 đến 10/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu

5-7 triệu

Lái xe liên tỉnh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn hoàng giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ TRANG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vương Quốc Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng