Thông tin ứng viên


Đồng Văn Tiến

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/03/1996
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 08/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


ngân hàng, kinh doanh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Ngân Hàng/Chứng khoán/Đầu tư

0-10 triệu

làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thuý Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hường
Hải Phòng