Thông tin ứng viên


Dương Văn Loan

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 29/09/1996
 Lượt xem: 8    Cập nhật ngày: 08/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


công việc kỹ thuật

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

8-12 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trưởng
Hà Nội
Ảnh đại diện
Dương Văn Loan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn Tuyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran Xuan Thinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn An
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng