Thông tin ứng viên


Nguyen Truong Son

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 04/12/1979
 Lượt xem: 61    Cập nhật ngày: 24/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giám đốc tài chính, trưởng phòng tài chính, Kế toán trưởng

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Giám đốc/Tổng giám đốc

Quảng Ninh

Kế toán, kiểm toán, tài chính

30-70 triệu

Trên 17 năm kinh nghiệm kế toán tài chính. Hiểu biết sâu rộng về ngân hàng, kiểm toán, hải quan, thuế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thi Ngọc An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Xuân Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà thị minh hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ KIM DUNG
Hải Phòng