Thông tin ứng viên


Nguyen Truong Son

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 04/12/1979
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 24/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giám đốc tài chính, trưởng phòng tài chính, Kế toán trưởng

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Giám đốc/Tổng giám đốc

Quảng Ninh

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

30-70 triệu

Trên 17 năm kinh nghiệm kế toán tài chính. Hiểu biết sâu rộng về ngân hàng, kiểm toán, hải quan, thuế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Việt Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.