Thông tin ứng viên


Đào Trung Kỷ

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/05/1987
 Lượt xem: 77    Cập nhật ngày: 15/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Desiger

Đại học

Trên 5 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Design parts of speaker

Tohoku Pioneer VietNam
(từ 01/2014 đến 02/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

10-15 triệu

Design

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Quang Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm quốc vương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm phú công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Thành
Hà Nam
Ảnh đại diện
Bùi thế lực
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng văn tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
BÙI XUÂN CẢNH
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Văn Tuynh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Đà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Ngọc Bá
Chưa cập nhật.