Thông tin ứng viên


Đào Trung Kỷ

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/05/1987
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 15/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Desiger

Đại học

Trên 5 năm

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
Design parts of speaker

Tohoku Pioneer VietNam
(từ 01/2014 đến 02/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng

10-15 triệu

Design

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Hảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Trung Kỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Dương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Trịnh Thành Công
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn phương hợp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lã Văn Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Vũ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng