Thông tin ứng viên


Đào Trung Kỷ

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/05/1987
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 15/02/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Desiger

Đại học

Trên 5 năm

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
Design parts of speaker

Tohoku Pioneer VietNam
(từ 01/2014 đến 02/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng

10-15 triệu

Design

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Văn Hoạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Minh Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ngô văn luyện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần văn linh
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Quang Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen ba linh
Chưa cập nhật.