Thông tin ứng viên


Pham Thi Thuy Ha

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/06/1982
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 23/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trưởng phòng kế toán/ kế toán trưởng

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
trưởng phòng kế toán, kiểm toán nội bộ

GFT GROUP
(từ 07/2016 đến 01/2019)

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

40-50 triệu

Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Gấm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn văn trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Tươi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
BÙI THỊ HẢI YẾN
Chưa cập nhật.