Thông tin ứng viên


Pham Thi Thuy Ha

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/06/1982
 Lượt xem: 19    Cập nhật ngày: 23/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Trưởng phòng kế toán/ kế toán trưởng

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
trưởng phòng kế toán, kiểm toán nội bộ

GFT GROUP
(từ 07/2016 đến 01/2019)

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

40-50 triệu

Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Việt Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.