Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/01/2019
 Lượt xem: 74    Cập nhật ngày: 23/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư hóa dầu, kỹ sư phân tích phòng lab

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Dầu khí, hoá chất
Hoá học, sinh học
QA- QC, thẩm định, giám định

9-12 triệu

Hóa Dầu, Laboratory analyst skills,

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Khắc Sơn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ đức quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Cẩm Tiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đại Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Bảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hậu Phạm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Huy Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Phương
Chưa cập nhật.