Thông tin ứng viên


Phạm Thị Chinh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 08/04/1994
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 22/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kĩ sư hoá/ kĩ sư môi trường

Đại học

1 năm

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định
Phân tích, đánh giá hàm lượng NaOH và HCl đầu vào và đầu ra

Cơ ty cổ phần hoá chất Miền Bắc
(từ 09/2016 đến 03/2017)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Hoá học- Sinh học

6-8 triệu

Phân tích các chỉ tiêu trong đất, nước, không khí

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Mỹ Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Điệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Một
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Tuyết Ngân
Quảng Ninh