Thông tin ứng viên


Đinh Quang Tùng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/01/2019
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 21/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư vận hành nhà máy hóa

Đại học

Trên 5 năm

Dầu khí, hoá chất
phó quản đốc phân xưởng polycon. chủ yếu thời gian review quy trình, chuẩn bị chạy nhà máy.

Công ty sơ sọi Đình Vũ Hải Phòng
(từ 04/2019 đến 02/2019)

Cố vấn/Giám sát

Kỹ sư

Hải Phòng

Dầu khí, hoá chất

15-15 triệu

tổi là kỹ sư hóa hữu cơ hóa dầu, làm bên chuyên về vận hành nhà máy. hiểu được công nghê, quy trình, kỹ năng để vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả và tối ưu.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Chuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quang Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thành Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Nhài
Hà Nội
Ảnh đại diện
Lê Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tòng
Bình Thuận
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Long
Hải Phòng