Thông tin ứng viên


Nguyễn Dương

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/12/1986
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 19/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư

Kỹ sư

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
Hàng Hải/Vận tải biển

8-18 triệu

Kỹ sư chuyên ngành Vỏ tàu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
ngô văn luyện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần văn linh
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Quang Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen ba linh
Chưa cập nhật.