Thông tin ứng viên


ĐỖ VĂN MINH

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1991
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 18/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên giám định liên quan đến tàu thủy

Đại học

2 năm

Hàng hải, vận tải biển
Là thợ máy trên 2 tàu biển mang cờ hàn quốc từ năm 2016 đến nay

VICMAC
(từ 08/2016 đến 01/2019)

Kỹ sư

Nhân viên

Thanh Hóa

QA- QC, thẩm định, giám định

8-10 triệu

2 năm làm việc trên tàu thủy mang cờ hàn quốc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Khắc Sơn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thị Khánh Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ đức quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Đại Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Bảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hậu Phạm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Huy Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Hạnh
Hải Phòng