Thông tin ứng viên


Hoàng Thu Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/10/1995
 Lượt xem: 13    Cập nhật ngày: 14/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản Lý

Kỹ sư

1 năm

Thực phẩm/ DV ăn uống
Nghiên cứu phát triển sản phẩm cũ và mới
Quản lý hồ sơ sản phẩm và thực hiện các công việc hành chính khác.

CTCP Đồ Hộp Hạ Long
(từ 03/2018 đến 01/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Hoá học- Sinh học
Thực phẩm/ DV ăn uống
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

6-9 triệu

Học hỏi nhanh, Làm việc nhóm và độc lập tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trưởng
Hà Nội
Ảnh đại diện
Lê Hoàng Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Văn Loan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn Tuyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thu Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran Xuan Thinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn An
Hải Dương