Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/10/1990
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 08/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phạm Thị Thương - Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
- Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán
- Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… cần thiết trong ngày
- Vào sổ, kiểm kê quỹ, sổ tiển gửi, và các sổ sách cần thiết khác
- Theo dõi kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ

Công ty TNHH PCN J&T chi nhánh Hải Phòng
(từ 06/2018 đến 02/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

6-7 triệu

Mong muốn được trở thành một nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. Có cơ hội cống hiến cho sự phát triển của công ty nói chung và được phát huy hết khả năng của bản thân trong công việc nói riêng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Minh Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đức Toàn
Chưa cập nhật.